Quý vị đang thưởng thức những sáng tác
của nhạc sĩ HÒA BÌNH

- Cánh Xuân xưa
- Hà Nội vào Thu
- Tuổi hoa vàng
- Tình như lá thu bay
- Trả lại em
- Em đi lại ban đầu
- Những cánh thu xưa
- Cung đàn lỡ nhịp

Qua phần trình bày của:

- Quốc Duy
- Diệu Hiền
- Ngọc Quy
Nhạc sĩ HÒA BÌNH

Trình bày:Nam ca sĩ Quốc Duy
Nữ ca sĩ Diệu Hiền
Nam ca sĩ Ngọc Quy
CÁNH XUÂN XƯA
Sáng tác của NS HÒA BÌNH. Trình bày: Quốc Duy.


HÀ NỘI VÀO THU
Sáng tác của NS HÒA BÌNH. Trình bày: Quốc Duy.


TUỔI HOA VÀNG
Sáng tác của NS HÒA BÌNH. Trình bày: Quốc Duy.


TÌNH NHƯ LÁ THU BAY
Sáng tác của NS HÒA BÌNH. Trình bày: Diệu Hiền.


TRẢ LẠI EM
Sáng tác của NS HÒA BÌNH. Trình bày: Diệu Hiền.


EM ĐI LẠI BAN ĐẦU
Sáng tác của NS HÒA BÌNH. Trình bày: Ngọc Quy.
Karafun by: Dĩ Vãng Buồn.


NHỮNG CÁNH THU XƯA
Sáng tác của NS HÒA BÌNH. Trình bày: Diệu Hiền.
Karafun by: Dĩ Vãng Buồn.


CUNG ĐÀN LỠ NHỊP
Sáng tác của NS HÒA BÌNH. Trình bày: Diệu Hiền.
Karafun by: Dĩ Vãng Buồn.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com