Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Saigon ngày xưa
của nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng, Chicago, Illinois
Qua phần trình bày của:
Tâm Thư
MINH NHÃ NGUYỄN THANH DŨNG

Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng. Tên thật là Nguyễn Hữu Hiệp, bút danh khi viết thơ là Minh Nhã và bút danh viết văn là Nguyễn Thanh Dũng. Hiện định cư tại Chicago, Illinois.Trình bày:Ca sĩ Tâm Thư


SAIGON NGÀY XƯA
Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng. Hòa âm: Đặng Vương Quân.
Trình bày: Ca sĩ Tâm ThưFree Web Template Provided by A Free Web Template.com