Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Vàng Thu Mênh Mông
của nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng
Chicago, Illinois
Qua phần trình bày của:
Ngọc Qui
MINH NHÃ NGUYỄN THANH DŨNG

Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng. Tên thật là Nguyễn Hữu Hiệp, bút danh khi viết thơ là Minh Nhã và bút danh viết văn là Nguyễn Thanh Dũng. Hiện định cư tại Chicago, Illinois.Hòa âm:Nhạc sĩ Võ Công Diên


Trình bày:Ca sĩ Ngọc Qui


VÀNG THU MÊNH MÔNG
Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng. Hòa âm: Võ Công Diên.
Trình bày: Ca sĩ Ngọc QuiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com