Quý vị đang thưởng thức những sáng tác mới
của nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng, Chicago, Illinois

Như hạt mưa bay
Qua phần trình bày của:
Hà Thanh
Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng. Tên thật là Nguyễn Hữu Hiệp, bút danh khi viết thơ là Minh Nhã và bút danh viết văn là Nguyễn Thanh Dũng. Hiện định cư tại Chicago, Illinois.
Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng
Hòa âm: Đỗ Hải. Trình bày: Hà Thanh
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com