Quý vị đang thưởng thức những sáng tác mới
của nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng, Chicago, Illinois

- Như hạt mưa bay
- Phượng thắm trường xưa
- Nắng ấm tình Xuân
- Saigon ngày xưa
- Mưa đầu mùa
- Những chiều mưa bay
- Giọt mưa
- Mưa buồn tháng sáu
- Vầng trăng quê
- Chiều biển xưa
- Khúc tình ca anh và em
- Giọt mưa đêm
- Về thăm phố nhỏ
- Non nước tình quê
- Thành phố mù sương
- Màu áo năm xưa
- Tình thu
- Xuân về
- Nỗi nhớ quê hương
Qua phần trình bày của:
Ngọc Quy - Quốc Duy - Tâm Thư - Anh Tuấn - Hà Thanh
Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng. Tên thật là Nguyễn Hữu Hiệp, bút danh khi viết thơ là Minh Nhã và bút danh viết văn là Nguyễn Thanh Dũng. Hiện định cư tại Chicago, Illinois.Trình bày:Ca sĩ Quốc Duy - Ca sĩ Tâm Thư - Ca sĩ Ngọc Quy


NHƯ HẠT MƯA BAY

Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng
Hòa âm: Đỗ Hải. Trình bày: Hà Thanh
PHƯỢNG THẮM TRƯỜNG XƯA

Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng
Trình bày: Hà Thanh
NẮNG ẤM TÌNH XUÂN

Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng
Hòa âm: Võ Công Diên. Trình bày: Ngọc QuySAIGON NGÀY XƯA

Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng.
Hòa âm: Đặng Vương Quân. Trình bày: Ca sĩ Tâm Thư

MƯA ĐẦU MÙA

Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng
Hòa âm: Đặng Vương Quân. Trình bày: Ca sĩ Tâm Thư

NHỮNG CHIỀU MÂY BAY

Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng
Hòa âm: Võ Công Diên. Trình bày: Ca sĩ Ngọc Qui

GIỌT MƯA

Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng
Hòa âm: Đặng Vương Quân. Trình bày: Ca sĩ Tâm Thư

MƯA BUỒN THÁNG SÁU

Thơ: Lê Phi Ô. Nhạc: Minh Nhã. Hòa âm: Đặng Vương Quân.
Trình bày: Ca sĩ Anh Tuấn.

VẦNG TRĂNG QUÊ

Hòa âm: NS Đặng Vương Quân. Nam ca sĩ Anh Tuấn trình bày

CHIỀU BIỂN XƯA

Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng

KHÚC TÌNH CA ANH VÀ EM

Thơ: Huỳnh văn Nĩ. Nhạc: Minh Nhã
Trình bày Quốc Duy. Hòa âm: Võ Công Diên

GIỌT MƯA ĐÊM

Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

VỀ THĂM PHỐ NHỎ

Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

NON NƯỚC TÌNH QUÊ

Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG

Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

MÀU ÁO NĂM XƯA

Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

TÌNH THU

Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

XUÂN VỀ

Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG

Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com