Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
ĐÊM MƠ THÁNH NỮ

Thơ: Hư Vô.
Nhạc: Trần Chương Lương.
Hòa âm: Phan Thanh Hùng.
Trình bày: Nguyên Trường.
Video: Bùi Tấn Vinh
Trình bày: Ca sĩ Nguyên Trường.


Nhạc sĩ
NHẠC THƠ:
ĐÊM MƠ THÁNH NỮ

Thơ: Hư Vô. Nhạc: Trần Chương Lương.
Trình bày: Ca sĩ Nguyên Trường.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com