Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
ĐƯỜNG CHIỀU

Thơ: Vĩnh Định NVD.
Nhạc: Trần Chương Lương.
Hòa âm: Phan Thanh Hùng.
Trình bày: Nguyên Trường.
Video: PAS.
Trình bày: Ca sĩ Nguyên Trường.


Nhạc sĩNHẠC THƠ:
ĐƯỜNG CHIỀU

Thơ: Vĩnh Định NVD. Nhạc: Trần Chương Lương.
Hòa âm: Phan Thanh Hùng

Trình bày: Ca sĩ Nguyên Trường.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com