Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Khúc Tango tình si.
Thơ: Lê Anh Thi.
Nhạc: Trần chương Lương.
Hòa âm: NS Nguyễn văn Thơ.
Trình bày: Ca sĩ Hải Yến.
Trình bày: Ca sĩ Hải Yến


Nhạc sĩ
NHẠC THƠ:
Khúc Tango tình si

Thơ: Lê Anh Thi. Nhạc: Trần Chương Lương.
Trình bày: Ca sĩ Hải Yến.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com