Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Một Ngày Trăm Năm
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Trần chương Lương
Hòa âm: VCD
Trình bày: Ca sĩ Quốc Duy.
Hòa âm: VCDTrình bày: Ca sĩ Quốc Duy


Nhạc sĩ
NHẠC THƠ:
Một ngày trăm năm

Thơ: Hư Vô. Nhạc: Trần Chương Lương
Trình bày: Ca sĩ Quốc Duy

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com