Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nhất định không
của nhạc sĩ Tha Nhân
Qua phần trình bày của:
Xuân Thanh & Lan Hương
THA NHÂNTrình bày:

Xuân Thanh & Lan Hương

NHẤT ĐỊNH KHÔNG
Nhạc và lời: Tha Nhân
Trình bày: Xuân Thanh & Lan HươngFree Web Template Provided by A Free Web Template.com