Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nổi dậy đi
của nhạc sĩ Tha Nhân
Qua phần trình bày của:
Xuân Thanh & Lan Hương
Nhạc sĩ THA NHÂNTrình bày:

Xuân Thanh & Lan Hương

NỔI DẬY ĐI
Nhạc và lời: Nhạc sĩ Tha Nhân
Trình bày: Xuân Thanh & Lan HươngFree Web Template Provided by A Free Web Template.com