Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
PHẢI LÒNG

Thơ Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Trần Chương Lương viết nhạc
Trình bày nữ ca sĩ Tâm Thư
Video Bùi Tấn Vinh
Hòa âm: VCD

Trình bày: Tâm Thư


Nhạc sĩ
NHẠC THƠ:
PHẢI LÒNG

Thơ Song Châu Diễm Ngọc Nhân. Trần Chương Lương viết nhạc
Trình bày: Tâm Thư


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com