Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
SAIGON ƠI NHỚ QUÁ
của Nhạc sĩ Tha Nhân
Hòa âm: Phan Thanh Hùng

Trình bày: Lệ Tuyền


Nhạc sĩ


Trình bày:

Lệ Tuyền

SAIGON ƠI NHỚ QUÁ

Nhạc và lời: Nhạc sĩ Tha Nhân
Trình bày: Lệ Tuyền


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com