Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
THÁNG CHÍN ĐỢI MONG

Thơ: Tha Nhân.
Nhạc: Trần Chương Lương.
Hòa âm: VCD.
Trình bày: Thu Tâm.
Trình bày: Ca sĩ Thu Tâm.


Nhạc sĩ
NHẠC THƠ:
THÁNG CHÍN ĐỢI MONG

Thơ: Tha Nhân. Nhạc: Trần Chương Lương.
Trình bày: Ca sĩ Thu Tâm.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com