Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
THU NHỚ

Nhạc và lời Trần Chương Lương.
Hòa âm: NS Nguyễn văn Thơ.
Video: Bùi Tấn Vinh.
Trình bày: Ca sĩ Nguyên Trường.


Nhạc sĩNHẠC:
THU NHỚ

Nhạc và lời Trần Chương Lương.
Hòa âm: NS Nguyễn văn Thơ. Video: Bùi Tấn Vinh.

Trình bày: Ca sĩ Nguyên Trường.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com