Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Vẫn Yêu

Thơ: Nguyễn Văn Lim.
Nhạc: Trần Chương Lương.
Hòa âm: NS Tuyển Linh.
Trình bày: Ca sĩ Lệ Tuyền.
Video: Bùi Tấn Vinh thực hiện
Trình bày: Ca sĩ Lệ Tuyền.


Nhạc sĩ
NHẠC THƠ:
Vẫn Yêu

Thơ Nguyễn Văn Lim, Trần Chương Lương viết nhạc.
Trình bày: Ca sĩ Lệ Tuyền.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com