Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
THU CHỢT NHỚ NGƯỜI

Sáng tác của: Nhạc sĩ Thủy Lâm Synh.
Hòa âm: Nhạc sĩ Nguyễn Duy.

Karaoke: Phan Tấn Uyên.

Trình bày: Ca sĩ Hà Lan Phương.
Nhạc sĩSáng tác mới

của NS Thủy Lâm Synh:

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com