Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nhớ hoài. Sáng tác của Lê Dinh. Qua phần trình bày của Lê Duy (Montreal, Canada).Tác giảLÊ DINH

Montreal, CanadaHòa âm:

Quốc DũngTrình bàyLÊ DUY

Montreal, CanadaThực hiện Video:
Lê Duy
(Montreal, Canada)Phim & hình ảnh: Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com