MUSIC CLIP

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Nói Với Bàn Tay Thô Bạo
Nhạc Đoàn Tấn Khang - Hòa âm: Lê Duy

qua phần trình bày hợp ca: Yến Thu - Yến Thy & Lê Duy.


Video Nguyễn Văn Lý


Uploaded by Lê Duy
Nói Với Bàn Tay Thô Bạo

Nhạc: Đoàn Tấn Khang - Hòa âm: Lê Duy
qua phần trình bày hợp ca: Yến Thu - Yến Thy & Lê Duy trình bày.
Ta chứng kiến, bàn tay thô khóa miệng anh em
Bàn tay che mắt người thân quen
Bàn tay lấp vành tai dân hiền
Bàn tay ấy hiện thân đê hèn, của lũ bạo quyền

Ta nhất quyết chặn tay thô, khóa miệng anh em
Chặn tay che mắt người thân quen
Chặn tay lấp vành tai dân hiền
Để gian ác không còn nah vuốt
Dày xéo quê hương

Việt nam ơi! Việt Nam ơi!
Khói lửa chia cắt thêm Tổ Quốc
Khúc ruột mang vết thương ngày trước
Đến bao giờ, đến bao giờ vết lành khô máu

Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!
Những hờn căm vẫn đang còn đó
Oán thù như khắc ghi vào đá
Cánh tay nào, cánh tay nào xiết chặt Tự Do!
  Liên lạc: Lê Dinh: (450) 442-3292

Email: nthuat@sympatico.caMục Lục | Liên Lạc


Free Web
Template Provided by A Free Web Template.com