Tel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Phải Lên Tiếng. Nhạc: Lê Minh Bằng. Mix, Hòa âm, Thu thanh & Video clip: Lê Duy, Montreal, Canada

Trình bày hợp ca: Đan Thi, Xuân Thảo, Đoàn Tấn Khang, Vinh Toàn & Lê Duy.

Tác giả

Lê Minh Bằng
Trình bày:Đan Thi
Xuân Thảo
Đoàn Tấn Khang
Vinh Toàn
Lê Duy

Montreal, (Canada)
PHẢI LÊN TIẾNG

LÊ MINH BẰNGMix, Hòa âm, Thu thanh & Video clip: Lê Duy, Montreal, Canada

Trình bày hợp ca:
Đan Thi - Xuân Thảo - Đoàn Tấn Khang - Vinh Toàn - Lê Duy
Montreal, (Canada)


Uploaded by Lê Duy
Trường sa là máu của ta. Hoàng sa là thịt của ta. Đất nước ta là xương là máu ông cha để lại. Quân bành trướng đừng mong xâm lấn. Kia còn bao mồ chôn quân Tống. Hỏi quân thù, hỏi quân thù còn nhớ hay không. Việt Nam nòi giống Lạc Long. Cùng nhau thề nguyền đồng tâm. Quyết đứng lên dựng xây Tổ Quớc thân yêu trường tồn. Không để đất vào tay quân cướp. Dân tộc ta vùng lên anh dũng. Sống oai hùng, sống kiên cường đòi lại biển Đông. Đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Khi quân thù vào cướp quê hương. Đoàn kết lại tiêu diệt bá quyền thâm độc vô biên. Đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Khi quân thù giết hại dân ta. Giòng máu Việt đã đổ chan hòa trên biển nước ta. Trường Sa. Hoàng sa. Là đất nước... Việt... của ta.Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com