Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tay Vịn Cần Thơ. Nhạc và lời: Phan Ni Tấn. Trình bày: Thanh Thúy.
PHAN NI TẤN


TIỂU SỬ TÁC GIẢ

- Sanh năm 1946 tại Ban Mê Thuột.
- Cựu Học Sinh Trung học Ban Mê Thuột 1960
- Cựu Sinh Viên Đại học Khoa Học Saigon 1969
- Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức 1/70
- Tù cải tạo tại Quân lao BMT 1975
- Vượt biển cuối năm 1979 đến Trại Leam Sing, Thái Lan
- Định cư tại Toronto năm 1980. Hiện sống cùng gia đình tại thủ phủ này
- Làm thơ, viết văn và sáng tác nhạc

Trước 1975 có thơ trên Văn (Mai Thảo), Phổ Thông (Nguyễn Vỹ). Sau 1975 cộng tác với Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Saigon Times, Độc Lập, Nắng Mới, Làng Văn, Thư Quán Bản Thảo, Phụ Nữ Diễn Đàn, Thời Báo, Việt Times v.v…

Tác phẩm đã xuất bản:

- Hát Cho Mẹ Và Quê Hương, tập nhạc, 1969
- Vác Tên Em Chạy Biệt Mù, thơ, Con Người 1972
- Hát Để Xông Đất Mới Cho Quê Hương, tuyển tập nhạc, nhiều tác giả, Con Người 1973
- Lục Bát Phan Ni Tấn, thơ 1973
- Dậy Lửa Trường Sơn, nhạc, Lửa Việt 1983
- Em Hát, Em Vui, (với NHN), nhạc thiếu nhi, Làng Văn 1987
- Hồi Ký Thơ, thơ, Làng Văn 1988
- Câu Thơ Về Người, thơ, Nhân Văn 1996
- Tình Khúc Phan Ni Tấn, nhạc, Nhân Ảnh 2004
- Sinh Nhật Của Cây Đàn, CD nhạc 2005
- Đèn Kéo Quân, CD nhạc 2006
- Ao Trời, CD nhạc 2007

Sẽ xuất bản:

- Nẻo Nhà, tập thơ
- Quê Núi, tập thơ
- Sài Gòn (blue) Xanh, CD
- Ngụm Quê Nhà, CD
- Đồng Giữa, tập truyện và tạp văn

Đang thực hiện Bộ Tự Điển Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Online: www.phannitan.com
Trình bày:

THANH THÚYLink YOUTUBEFree Web Template Provided by A Free Web Template.com