Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Tình Bidong

Sáng tác của Nhạc sĩ Trần Thanh Đông (Úc Châu)Trần Thanh Đông
(Úc Châu)Hòa âm:Anh Tú

Trình bày:Ca sĩ: Dzoãn Minh
TÌNH BIDONG

Nhạc và lời: Trần Thanh Đông
Ca sĩ: Dzoãn Minh - Hoà âm: Anh Tú

. Viết ca khúc nầy cho một lần lỡ chuyến về thăm Bidong. (TTĐ)
Trần Thanh Đông (Úc Châu)
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com