Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

RU GIẤC TÀN PHAI
Tác giả: Trường Sa
Hoà âm phối khí: Quốc ThànhTrường SaTrình bày:

Tấn Đạo

Trường SaFree Web Template Provided by A Free Web Template.com