Tel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi phải đi. Thơ: Lê Quang Tích, nhạc Xuân Điềm, qua phần trình bày hợp ca.Tác giả

Thơ:
Lê Quang Tích

Nhạc
Xuân Điềm

VIDEO CLIP NHẠC

TÔI PHẢI ĐI

Thơ: Lê Quang Tích - Nhạc: Xuân ĐiềmFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com